AS LEIS DO CAOS: FLUXO E MUTABILIDADE

A Ilya Prigogine


download pdf

Xavier Queipo

 

INESTABILIDADE. Pequenas modificacións amplifican o fenómeno colectivo da amalgama de culturas múltiples. A seta do tempo e a negación da permanencia. Fuga na bifurcación, na desorde dun universo entrópico. Disipación no non-equilibrio. Catástrofe na ruptura da simetría, da orde, da estructura equilibrada e cristaliña. Certeza do tránsito futuro. Alometría.

INCERTEZA (NO TRÁNSITO). Escolla e risco. Oportunidade na crise. Modificacións instantáneas da relación coa natureza e co tempo na sucesión de bifurcacións e fugas. Colisións e encontros de azar xenerando nubes de equilibrio magrittián. Verdade contra ilusión. Brillar ou extinguirse.

IRREVERSIBILIDADE (NO TEMPO). Dimensión existencial no rol constructivo do tempo. Condea da morte térmica. Irreversibilidade ficticia no eterno retorno das estacións, das xeracións, do frío. Tendencia clinal. Fluxo e mutabilidade. Irreversibilidade= ignorancia.

Corolario: A seta do tempo xenera estructuras disipativas, turbións de desorde, magmas en non-equlibrio. Fragmentación fulcral de xeometría variábel. Só o tempo na súa náusea infinita, na súa cachaza sen límites, pode ordear a desorde.

Xavier Queipo (Bruxelas, Xaneiro 2007)