2013
 
   
 
       
  1.- Como pode a Academia saír
reforzada da crise
actual
 
  2.- Que vergonza!, Que estupidez!, Presidente  
  3.- Raíces e ás  
  4.- Septicemia  
  5.- Walden ou a vida no bosque